پشتیبانی

ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ

 • Cougar

  بن بست اردیبهشت

 • Lions

  شعر کوتاه

 • Snowalker

  داستان کوتاه

 • Howling

  بریده کتاب

 • Sunbathing

  بن بست اردیبهشت

دل به دلدار

دِلْ به دِلَْبر دادم ، دلدار ، دلْ را ، دلْ ندید
دلْ به دلبر دلْ سپرد ، دلدار ، پا از دلْ کشید

دلْ به دنبال دِلَشْ ، دلْ دلْ کنان ، دلْخونِ دل ْ
دلْ ز دلبر خواستم ، دلبر ، دلْ از این دلْ برید

دلْ شکست و ، تیره روزی شد ، نصیب دلْ ، دِلا
دلْ در آتش سوخت ، دلبر ، بی مهابا شد ، پرید

حالْ ، دِلْ ماند و ، غم دِلْدار و ، اینْ دِلْداده ، آهْ
داده دِلْ ، این دِلْ، دِلِ دلْدار، مُفتْ این دِلْ خرید

دل شکست، دلبر بریدْ و، دِلْ ز دلبر سوخت، دلْ
دِلْ بماند و ، یاد دِلدار و ، دلِ بی دلْ ، شهید

این ، چهل و سه ، دلی را ، که دلم ، تقدیم کرد
سُرسُره می ساخت ، دلدار و ، این دلها سرید

 

#فیض_کاشانی

سیمین بهبهانی

گفتا که می بوسم تو را ، گفتم تمنا می کنم
 

گفتا اگر بیند کسی ، گفتم که حاشا می کنم
 

گفتا ز بخت بد اگر ، ناگه رقیب آید ز در
 

گفتم که با افسونگری ، او را ز سر وا می کنم
 

گفتا که تلخی های می گر نا گوار افتد مرا
 

گفتم که با نوش لبم ، آنرا گوارا می کنم
 

گفتا چه می بینی بگو ، در چشم چون آیینه ام
 

گفتم که من خود را در آن عریان تماشا می کنم
 

گفتا که از بی طاقتی دل قصد یغما می کند
 

گفتم که با یغما گران باری مدارا می کنم
 

گفتا که پیوند تو را با نقد هستی می خرم
 

گفتم که ارزانتر از این من با تو سودا می کنم
 

گفتا اگر از کوی خود روزی تو را گفتم برو
 

گفتم که صد سال دگر امروز و فردا می کنم

 

 

#سیمین_بهبهانی

شما

 

اجازه هست که تو را شما صدا بزنم؟
 

برای یک دقیقه تو را خدا صدا بزنم؟

 

اجازه میدهی امشب ، فقط همین یک شب 
 

خودم و عشق شما را ، ما صدا بزنم؟

 

چه فرق میکند انگشت و چشم و پایِ شما 
 

اجازه هست که  بوسه به دست و پا بزنم؟

 

همیشه اسم شما بینِ شعرِ من کم بود
 

اجازه اسم شما را به واژه ها بزنم؟

 

تمامِ نبضِ رَگانم سُرنگ میخواهند 
 

اجازه هست به شاهرگ یکم هوا بزنم؟

بن بست اردیبهشت

محفلی با طعم
شعر، هنر، ادب...

مرسی از حضور
گرمتان
بن بست اردیبهشت بن بست اردیبهشت بن بست اردیبهشت بن بست اردیبهشت بن بست اردیبهشت
پیوندهای روزانه
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
پربیننده ترین مطالب
آرشیو مطالب