پشتیبانی

ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ

 • Cougar

  بن بست اردیبهشت

 • Lions

  شعر کوتاه

 • Snowalker

  داستان کوتاه

 • Howling

  بریده کتاب

 • Sunbathing

  بن بست اردیبهشت

آس و پاس در پاریس و لندن

جرج اوول

شبی قتلی زیر پنجره اتاق من رخ داد، به صدای نعره ای از خواب پریدم و چون از پنجره نگاه کردم مردی را دیدم که روی سنگفرش خیابان افتاده است. آدمکشان را که سه نفر بودند در حال فرار دیدم. من با چند نفر از ساکنین هتل بیرون دویدم تا بلکه به داد آن شخص برسیم اما وی مرده و جمجمه اش شکسته شده بود. رنگ خون این مرد را هنوز به یاد دارم صاف چون رنگ شراب.
شب بعد چون از سر کار به خانه آمدم جنازه مقتول هنوز در جای خود بود و میگفتند که بچه مدرسه ای ها از کیلومترها دورتر به تماشایش آمده بودند.

اما آنچه همواره وجدان مرا آزار میدهد و از خودم شرمنده میسازد این است که سه دقیقه پس از مشاهده این منظره دوباره به خواب سنگینی فرو رفتم! بیشتر ساکنین خیابان نیز مثل من بودند...
ما همینقدر که دیدیم آن مرد کارش ساخته شده است به رختخواب برگشتیم، ما همه کارگر بودیم و چگونه میتوانستیم خواب را فدای اقدامی درباره این جنایت بکنیم؟ کار در هتل ارزش واقعی خواب را به من فهماند. همانطور که با گرسنگی ارزش خوراک را درک کرده بودم. خواب دیگر یک نیاز جسمانی نبود. بلکه چیزی بود شهوانی! یک عیاشی بود نه استراحت و خستگی به در کردن...

#جورج اورول
#آس و پاس در پاریس و لندن

در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند

برشی از یک کتاب

مردم بهشت را مثل باغ فردوس تصور می کنند جایی که در آن می توانند بر ابرها شناور شوند و در رودخانه ها و کوه ها وقتشان را به بطالت بگذرانند ولی این صحنه پردازی ها بدون تسلی خاطر بی معناست
بزرگترین هدیه ای که خدا میتواند به تو بدهد این است: درک آنچه در زندگی ات گذشته تا زندگی ات برایت توجیه شود این همان آرامشی است که دنبالش بودی...

#در بهشت پنج نفر_منتظر شما هستند 
#میچ_آلبوم

بن بست اردیبهشت

محفلی با طعم
شعر، هنر، ادب...

مرسی از حضور
گرمتان
بن بست اردیبهشت بن بست اردیبهشت بن بست اردیبهشت بن بست اردیبهشت بن بست اردیبهشت
پیوندهای روزانه
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
پربیننده ترین مطالب
آرشیو مطالب